เรียกรถเข้ารับ

BL EXPRESS ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุด่วนเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งในด้านความตรงเวลาและคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า โดยมีบริการรับส่งพัสดุถึงที่ (door-to-door) และบริการขนส่งที่รวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย