Skip to content

Cookies-Policy

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

1. คุกกี้คืออะไร

     คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้ จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.  ข้อมูลส่วนบุคคล
     คุกกี้จะบอกให้บริษัท ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัท เพื่อที่บริษัท จะสามารถมอบ ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการ ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
     บริษัท ใช้คุกกี้ บนบริการของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตาม ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากบริษัท เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของกลุ่มตลาดบริษัท จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น สำหรับประเภทคุกกี้ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

       3.1 คุกกี้เพื่อการให้บริการ เป็นคุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

       3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ เป็นคุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัท รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัท จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

  1. ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
  2. ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำ
  3. ให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์ของบริษัท
  4. ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทมีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook, และ Line

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
     ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น